Kariera družstie podľa žrebu :-)

26.10.2018 20:30

Odkaz na karieru družstiev podľa žrebu : 

Pozrite sa ako sa nám darí v jednotlivých ligách s družstvami , ktoré nám náhodne pridelí číselný žreb :KARIERA